ONDERDRUKKING & VERZET '65-'96 1 oktober 1996, bij de Dokwerker, te Amsterdam

Coordinatiegroep voor Steun aan het Volksverzet in Indonesie/Steunbeweging voor de Democratisering in Indonesie

We zijn hier nu op de plaats waar er toen doden zijn gevallen in de strijd tegen het fascisme. Nu zijn we hier omdat we weten dat het fascsitische terreur nog niet helemaal uit de wereld zijn verdwenen, niet alleen in Turkije, in Filipijnen maar ook in Indonesie.

Vandaag, op 1 oktober is het precies 31 jaar geleden dat het fascistische regime o.l.v. generaal Suharto is gevestigd mede door de hulp van de CIA en andere imperialistische krachten. Met het argument van het communistische gevaar werd destijds een klop jacht op anders denkende mensen georganiseerd door onderdelen van het leger en reactionaire islamieten. Veel onschuldige mensen werden vermoord of in concentratie kampen gevangen gezet zonder enige vorm van proces. Men schat het aantal doden ten gevolge van de Suharto terreur op circa 1 miljoen doden waar onder veel vrouwen en kinderen en andere progressieve krachten en honderd duizenden werden geinterneerd in concentratie kampen. Door de Suharto's terreur heeft Suharto zich zelf in de rijtje geschaard als een van de grootste misdadiger van deze eeuw, zijn misdaden zijn te vergelijken met de misdaden van Hitler. Sinds 1965 zijn er maar weinig verandering te bespeuren onder het dictatoriale regime van generaal Suharto.

30 jaar later op 27 juli jl. werd de hoofdkwartier van de Democratische Indonesische Partij [PDI] in de hoofdstad Jakarta ontruimd met militair machtsvertoon waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Als aanleiding werd gezegd dat er communisten waren geinfiltreerd binnen de PDI. De machthebbers beschuldigden het zogenaamde rode gevaar, dat zij bezig waren met agitatie en propaganda om het Nieuwe Orde regime omver te werpen. Sindsdien vinden er de massale vervolgingen, arrestaties en martelingen plaats om iedere vorm van opposities te onderdrukken. Met de beČindiging van de Koude Oorlog gebruikt Suharto nog steeds het argument dat er een reČle communistische dreiging is in IndonesiČ. De voortdurende mensenrechtenschendingen legt het ware karakter bloot van het Suharto bewind. Het volk laat zich echter niet misleiden zoals in 1965 omdat het volk uit ervaring weet wat het ware gezicht is van de Nieuwe Orde o.l.v. Suharto's oligarchie welke nog steeds wordt gesteund door de westerse wapenindustrie en het buitenlandse kapitaal waaronder de V.S. en andere kapitalistische staten.

We doen een oproep aan alle democratische en progressieve krachten om internationale druk uit te oefenen op Suharto en de pro democratische bewegingen te steunen daar dit op dit moment heel hard nodig is.

STEUN HET INDONESISCHE VOLKSVERZET IN HAAR STRIJD VOOR DEMOCRATIE!
VRIJLATING VAN ALLE POLITIEKE GEVANGENEN !
STOP DE MASSALE VERVOLGINGEN, ARRESTATIES EN MARTELINGEN NU!
VRIJHEID VAN ORGANISATIES EN VERGADERINGEN!
_______________________________________________________________
Nederlandse Index / Stuur ons een mailtje