STEUN DE PRO-DEMOCRATISCHE BEWEGING IN INDONESI╦!

De ontruiming van de PDI's hoofdkwartier op 27 juli jl. en de nasleep erna, tonen het ware gezicht van de Nieuw-Orde regime, dat sinds 1965, o.l.v. generaal Suharto, Indonesie bestuurd. Zijn fascistoide en militaire staatsapparaat handhaaft haar positie door structureel potentiele tegenstanders te executeren, arresteren, en vaak te martelen. Hierdoor zijn tot nu toe naar schatting meer dan zo'n 1,5 miljoen mensen vermoord en vele honderd-duizenden mensen vervolgd.

Ter legitimering van al deze schendingen van mensenrechten gebruikt het regime een aantal ondemocratische wetten. Zo zijn er in 1985 een vijftal politieke wetten [5 paket UU Politik '85] ingevoerd die het recht op organisatie, vergadering, politieke partijvorming, vrije verkiezingen en referenda aan banden leggen. Verder heeft het leger een officiele dubbele functie [Dwi-Fungsi ABRI] in Indonesie: behalve een militaire taak heeft zij ook een politieke functie. Behalve deze ondemocratische en militaire middelen, handhaaft Suharto's regime haar positie ook dankzij de grote economische steun vanuit diverse Westerse landen, waaronder ook Nederland.

Mede omdat de "crack-down" van 27 juli en de opruiming van de pro-democratische beweging in Indonesie vele jongeren (waaronder veel leden van de PRD) heeft getroffen, is door ASIET (Action in Solidarity with Indonesia en East-Timor) 28 oktober 1996 uitgeroepen tot Internationale Protest Dag voor Mensen Rechten en Democratie in Indonesie. Op maandag, 28 Oktober a.s. zullen er om die reden, in verschillende landen acties plaatsvinden, waaronder o.a. Australie, Filippijnen, Maleisie, India, Zuid- Afrika, Zweden, Engeland, Duitsland en Portugal.

In Nederland vinden er protest-acties plaats in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Tevens wordt er een landelijke handtekeningen actie gehouden om zoveel mogelijk steun te verzamelen voor de pro-democratische beweging in Indonesie. Iedereen kan zijn/haar handtekening zetten op een van de vele lijsten die circuleren tijdens de actiedag. Deze petitie zal op dinsdag 29 oktober worden aangeboden aan de Indonesische ambassadeur te Den Haag en tevens aan de Nederlandse politiek.

Om de pro democratische bewegingen in Indonesie te steunen, eisen we:

*BOYCOT HANDELSBETREKKINGEN, NU!
*BE╦INDIGING VAN IEDERE MILITAIRE SAMENWERKING,NU!
*AFSCHAFFING VAN DE DUBBELE FUNCTIE VAN ABRI, NU!
*AFSCHAFFING VAN DE VIJF POLITIEKE WETTEN '85, NU!
*REFERENDUM VOOR OOST-TIMOR, NU!

Georganiseerd door:
Aksi Setiakawan, CSVI/GPDI, LCKW, SAP, Werkgroep Purnama en YTI

Nederlandse Index / Stuur ons een mailtje