Weg met de militaire dictatuur in Indonesie!
Steun de bevolking in haar strijd voor democratie!

Op 1 oktober 1965, vandaag precies 31 jaar geleden, vond er in Indonesie een bloedige militaire staatsgreep plaats onder leiding van generaal Suharto. Het "Nieuwe Orde" regime dat sindsdien gevestigd is, maakt zich schuldig aan grootschalige schendingen van mensenrechten. Het groeiend protest van de bevolking hierte gen wordt door het fascistisch bewind nog altijd systematisch neergeslagen. Met deze fakkeloptocht willen we protesteren tegen dit onmenselijke regime. Ook herdenken we de honderdduizenden mensen die gevallen zijn in de voortdurende vrijheidsstrijd in Indonesie.

Het regime handhaaft haar positie door structureel potentiele tegenstanders te arresteren, te martelen en vaak te executeren. Zelfs organiseerde het regime een aantal regelrechte bloedbaden aan onder haar eigen bevolking. Zo zijn er in 1965, bij de staatsgreep, al minstens een miljoen vermeende communisten vermoord, in een door Suharto georganiseerde mensenjacht. Deze massaslachting is een van de grootste in de geschiedenis sinds de tweede wereldoorlog! De annexatie van Oost-Timor in 1975 door Suharto, ging gepaard met afgrijselijk veel bloedvergieten waarbij tot nu toe al een derde van de bevolking, zo'n 200.000 mensen, de dood vonden.

Maar ook vandaag de dag gaat de terreur nog steeds door. Indonesiers die individueel voor de rechten van het volk opkomen worden direct door het regime opgepakt, gemarteld en gefolterd vaak tot de dood erop volgt. De gewone bevolking krijgt geen enkele kans haar beroerde positie te verbeteren. Er is geen ruimte voor eerlijke politieke inspraak en verkiezingen worden schaamteloos gemanipuleerd. Ondanks de terreur blijft het volk in Indonesie vastberaden in haar strijd voor meer democratie. Deze strijd neemt de laatste jaren sterk in kracht toe. De reactie van de machthebbers op 27 juli j.l. geeft aan dat dit volksverzet een reele bedreiging vormt voor Suharto. De dictator besloot op 27 en 28 juli 1996 het hoofdkwartier van de oppositi onele Democratische Partij (PDI) met veel militair geweld te ontruimen. Hierbij vielen minstens 47 doden en honderden gewonden. Honderden mensen worden nog vermist. De afgelopen maanden hebben er in Indonesie massale arrestaties plaatsgevon den; vele pro-democratische mensen zitten nu in de gevangenis en worden op dit moment gemarteld. Ter legitimering van haar gewelddadige acties gebruikt het regime dezelfde argumenten als in 1965; de angst voor het communisme.

Suharto is niet van plan ook maar iets aan deze situatie te veranderen. Hij zit stevig in het zadel; zijn militaire apparaat en de economische steun van veel Westerse landen en bedrijven verzekeren zijn positie. De winst van de groeiende economie verdwijnt grotendeels in zijn eigen zak. Niet voor niets is zijn familie een van de rijkste families in de wereld! De mensen in Indonesie worden zich steeds meer bewust van deze misstanden en roepen steeds krachtiger om meer democratie. Het is tijd voor de Westerse landen om krachtig te kiezen voor de bevolking, en de steun aan Suharto's regime te staken!

VRIJLATING VAN ALLE POLITIEKE GEVANGENEN! STOP DE MASSALE VERVOLGINGEN, ARRESTATIES EN MARTELINGEN! VRIJHEID VAN ORGANISATIE EN VERGADERING!


CSVI/GPDI

Nederlandse Index / Stuur ons een mailtje